PDF Nyomtatás E-mail

INTÉZMÉNYÜNK TÖRTÉNETE

Településünkön élőknek kezdetektől szívügye volt gyermekeik taníttatása, neveltetése, így községünk története szorosan összekapcsolódott az iskola fejlődésével, történetével.

A levéltári adatok szerint már 1751-től volt tanítója településünknek. Kezdetben a református egyház tartott fenn iskolát.

Az 1870-es népszámlálás adatai szerint ekkor már két tanító nevelte a falu gyermekeit két tanteremben, a településhez tartozó Jajhalmán – uradalmi fenntartás alatt – is működött egy iskola, egy tanteremmel. A felnőtt lakosság 88 %-a tudott írni, olvasni.

1911-12-ben a Honvéd utcán, az óvoda helyén új iskola épült a református egyház fennhatósága alatt.

1931-re három iskola is működött: két egyházi (református, katolikus), és egy községi.

Az 1948-50-es években az államosítás kapcsán országszerte megszűntették a felekezeti iskolákat, illetve ezek irányítását az állam vette át. Nem volt ez másként községünkben se, így a településünkön élő gyermekek azonos tananyaggal, ugyanazon követelményrendszerrel ismerkedhettek meg, de még mindig szétszórtan, a község különböző helyein – az egykori egyházi iskolák épületében – folyt a tanítás. A nevelők ingáztak az épületek között.

Változás ezen a téren az 1958-as év hozott, ekkor épült egy új, központi iskolaépület, mely kielégítette az akkori, egyre növekvő igényeket.

Az iskola épülete 1958-ban

A tanulói létszám fokozatos emelkedése, az oktatás differenciálódása megkövetelte a 30 évvel későbbi bővítést. Így 1983-ben nyolc tanteremmel és egy modern, korszerű tornateremmel, gumiborítású sportpályával, és könyvtárral bővült az intézmény. A bővítés, fejlesztés folyamatos.

Intézményünk hivatalos elnevezése a rendszerváltásig (1990-es évekig): "Taktaharkányi Általános Iskola" volt, ezt követően változtatta meg nevét, és választotta névadójául az egyik legnagyobb magyar pedagógust, Apáczai Csere Jánost.

A hivatalos névadásra 1992-ben került sor, majd 1999. október 23-án, nemzeti ünnepünkön ünnepélyes külsőségek között avatták föl Apáczai domborművét iskolánk aulájában, és helyezték el a épületen a nevét hirdető feliratot. Azóta hagyománnyá vált, hogy minden évben a búcsúzó nyolcadikosok koszorút helyeznek el névadónk domborművénél, kifejezve tiszteletüket Apáczai emberi és nevelői nagysága előtt.

 

E-napló

Határtalanul!

E-ügyintézés

Boldogság óra

Tablók

  • personal injury attorney Los Angeles
  • Orange County personal injury attorney
  • Long Beach personal injury attorney
  • Beverly Hills personal injury attorney
  • Santa Monica personal injury attorney
  • Pasadena personal injury attorney
  • Riverside personal injury attorney
  • San Bernardino personal injury attorney
  • Santa Clarita personal injury attorney
  • TIOP-1.1.1/07-2008-0835A taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a leghátrányosabb helyzetű kistérségű, egyetlen alapfokú iskolánk tanulóinak és pedagógusainak informatikai és egyéb kompetenciáinak fejlesztése